Dr. Volkan Tunalı'nın Kişisel Blogu

Bilgisayar, Teknoloji, Bilim, Sanat

Archive for the ‘müzik’ tag

Galway Flüt Resitali Sonrası

leave a comment

Galwat Flüt Resitali 2008Sebebini bir türlü anlamadığım berbat İstanbul trafiğine inat otobüsten vapura, vapurdan taksiye koşturmaca halinde, yağmur çamur demeden, iyi ki gitmişiz bu konsere. Tek kelimeyle muhteşemdi.

Konser sonrası Moll ve Galwayler’den imza almadan olmazdı. Kuzey Yıldızı’nın getirdiği, Moll ve Galway’in çooook gençken birlikte çaldıkları bir albüm plağını imzalatırken Moll’un çok da sıradan birşeymiş gibi yaklaşımını çok garipsedik. Plağı Galwayler’e imzalatırken Lady Galway epeyce şaşırdı, hoşuna gitti biraz da. Sir Galway’den de pek bir tepki geldiğini söyleyemem.

Flütçü.Net ailesinden epeyce kişiyi gördük konserde; isimleri bana kalsın, merak edeni siteye bekleriz. Şahsen tanışmadığımız belki yüzlerce üye daha vardı konserde, kim bilir.

Çok güzel bir konserdi, Nisan ayındakine gidememiştim ama bu seferkini asla kaçıramazdım. Bir daha kim bilir Galway’i kaç kere canlı dinleme şansımız olacak ki?

Written by vtunali

Kasım 30th, 2008 at 1:09 am

Posted in Flüt-Müzik-Sanat

Tagged with , , , ,

Atatürk’ün Güzel Sanatlar İle İlgili Sözleri

17 comments

Atatürk’ün güzel sanatlar ve sanatçılarla ilgili sözlerini çeşitli kaynaklardan derlemeye çalıştım. Hata varsa lütfen bilgi verin, düzelteyim.


Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar, insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut değildir. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.

Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.

Osmanlı müziği, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki büyük devrimleri söyleyecek güçte değildir. Bize yeni müzik gereklidir. Bu müzik, özünü halk müziğinden alan çok sesli bir müzik olacaktır.

Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son müzik kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak bu sayede Türk ulusal müziği yükselebilir, evrensel müzikte yerini alabilir.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.

Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete mahkûmdur.

Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.

Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir.

İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.

Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.

İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, millet ki, heykel yapmaz, millet ki, tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.

Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.

Written by vtunali

Ekim 31st, 2008 at 11:02 am